Kontakt

Kontakt a identifikačné údaje

Internetový predaj zájazdov

Kontaktujte nás:
e-mailom:  24 hodín denne (neplatí pre urgentné prípady krátko pred odletom)
telefonicky:  pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.
                         sobota - nedeľa: 09:00 - 12:00 hod. (od 1.6. do 1.9.)


E-mail:       info@okholiday.sk

Telefón:     0918 667766

Tel. v ČR:   792 370 119

 

Korešpondenčná adresa:

OK HOLIDAY s.r.o.

Novozámocká 214

949 05 Nitra

 

IČO: 46 848 606

DIČ: 2023631324

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sro, vložka číslo 33000/N

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK21 0900 0000 0050 3574 8708   (formát platný do 31.01.2016: 5035748708/0900)

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK63 1100 0000 0029 4500 7737   (formát platný do 31.01.2016: 2945007737/1100)

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK68 0200 0000 0036 1663 3053   (formát platný do 31.01.2016: 3616633053/0200)