Gino Paradise Bešeňová

Gino Paradise Bešeňová, Slovensko, 21.1.2018, Bez stravy