Časté otázky

Časté otázky

Čo je OK HOLIDAY.SK?
Cestovateľský portál OKHOLIDAY.SK je prevádzkovaný a vlastnený spoločnosťou OK HOLIDAY s.r.o., ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej agentúry. Toto oprávnenie spoločnosť získala preukázaním odbornej spôsobilosti a požadovanej praxe v oblasti cestovného ruchu. Súčasťou portálu je vyhľadávací a rezervačný systém, ktorý obsahuje zájazdy všetkých najvýznamnejších cestovných kancelárií. Ponuka zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronických dát dodávaných cestovnými kanceláriami, ktoré sú organizátormi zájazdov.

Aké sú výhody našej internetovej cestovnej agentúry oproti cestovným kanceláriam?
Najväčšou výhodou nákupu zájazdov v našej internetovej cestovnej agentúre je možnosť výberu zájazdov z ucelenej a širokej ponuky cestovných kancelárií na jednom mieste. Zájazdy sú tu zoradené v porovnateľnom prehľade podľa ceny, kvality hotelov resp. podľa ďalších požadovaných kritérií. Ponuka je aktualizovaná niekoľkokrát denne. Naša cestovná agentúra predáva zájazdy v autorizovanom zmluvnom zastúpení renomovaných cestovných kancelárií, ktoré zájazdy organizujú.

Aké sú ceny zájazdov zakúpené u nás v porovnaní s cestovnými kanceláriami?
Úplne rovnaké. V porovnaní s cestovnou kanceláriou, ktorá daný zájazd organizuje u nás nezaplatíte ani o cent naviac. Dokonca vám uznáme všetky bonusy, vernostné zľavy, zákaznícke karty a iné benefity, na ktoré máte nárok u organizátora zájazdu. Naviac Vám ponúkame garanciu najnižšej ceny zájazdov na slovenskom internete.

Sú zájazdy zakúpené u nás poistené proti úpadku?
Všetky zájazdy v našej ponuke sú poistené v rámci poistenia usporiadajúcich cestovných kancelárií proti úpadku. Certifikát poistenia CK prikládáme klientom k cestovnej zmluve.

Ako je možné zájazd objednať?
Výhodou internetovej cestovnej agentúry je možnosť vybaviť všetko potrebné elektronicky bez toho, aby ste museli kdekoľvek chodiť. Zájazd si u nás môžete objednať 24 hodín denne prostredníctvom formulára na našej stránke alebo emailom, prípadne telefonicky vo vyhradených časoch. Po dohodnutí všetkých náležitostí Vám emailom zašleme zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorú si vytlačíte, podpíšete a pošlete nám emailom alebo faxom naspäť.

Čo ak nemám fax ani scanner?
Ak nemáte fax ani scanner, môžete cestovnú zmluvu odfaxovať (napr. z najbližšej pošty) alebo odfotiť (aj mobilným telefónom) a poslať emailom.

Ako je možné zájazd zaplatiť?
Pre úhradu zájazdu si môžete vybrať bankový prevod alebo vklad hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, Tatra banky alebo VÚB. Všetko potrebné k úhrade nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach. Pri zájazdoch s odchodom o viac ako 30 dní väčšinou stačí na potvrdenie rezervácie úhrada zálohy 50%. Doplatok je potrebné uhradiť najneskôr 30 dní pred odletom. Pri zájazdoch s odchodom o menej ako 30 dní je nutná úhrada celej ceny zájazdu už pri jeho objednaní.

Kedy obdržím potrebné doklady a pokyny k zájazdu?
Cestovné pokyny k zájazdu obdržíte zpravidla týžden pred odchodom e-mailom alebo poštou. V prípade last minute zájazdov s odchodom o menej než jeden týždeň obdržíte cestovné pokyny zpravidla do druhého dňa po zakúpení zájazdu.

Kedy sa dozviem čas odletu?
Ak sa jedná o linkový let leteckej spoločnosti, odletové časy sa dozviete už pri zakúpení zájazdu. AK sa jedná o charterový let, čas odletu sa dozviete v pokynoch, ktoré sú zasielané 7 dní pred odletom. Čas odletu sa však môže v niektorých prípadoch zmeniť. Preto odporúčame byť dosiahnuteľní telefonicky alebo emailom. Pred návratom z dovolenky sa čas odletu dozviete od delegáta/zástupcu CK alebo z informačnej tabule (informačnej knihy) hotela.

Čo je "zájazd na vyžiadanie"?
Občas sa stáva, že zájazd je možné rezervovať len v režime "zájazd na vyžiadanie", pretože kontingent leteniek alebo ubytovacej kapacity príslušná CK vyčerpala. V takom prípade musí CK požadované miesta záväzne objednať u leteckej spoločnosti alebo v hoteli. Pretože zo strany CK ide o záväznú objednávku, treba pri objednaní "zájazdu na vyžiadanie" uhradiť celú cenu zájazdu. Po zaplatení zálohy má CK zväčša 3 pracovné dni na potvrdenie objednávky. Objednávka potvrdená CK sa automaticky prevedie do záväznej rezervácie a okamžite sa na ňu vzťahujú storno podmienky. V prípade, ak partner CK nevyhovie vyžiadaniu CK, Zmluva o obstaraní zájazdu zaniká, uvedená skutočnosť je oznámená elektronickým spôsobom Objednávateľovi a súčasne je Objednávateľovi vrátená plná suma uhradených peňažných prostriedkov, pokiaľ si Objednávateľ nevyberie iný zájazd.

 

Pred dovolenkou

Na čo nezabudnúť pred dovolenkou?

Skontrolujte si platnosť Vašich cestovných dokladov. Platnosť cestovného dokladu by nemala byť menej ako 6 mesiacov pred plánovaným návratom z dovolenky. Pre prípad straty alebo odcudzenia si vyhotovte aspoň jednu fotokópiu dokladu a to na strane, kde sú Vaše osobné údaje a fotografia. Nezabudnite na lieky. Ak neužívate špeciálne lieky, pribaľte si aspoň lieky proti bolesti či proti žalúdočným problémom. Nezabúdajte ani na vhodné poistenie. Vyhnete sa tak zbytočným finančným stratám, ktoré Vám môžu na dovolenke vzniknúť. Zaistite si odvoz na letisko a dbajte na to, aby ste prišli v dostatočnom časovom predstihu.

Je komplexné cestovné poistenie povinné?

Komplexné cestovné poistenie nie je povinné, ale každému klientovi ho odporúčame. Produkt obsahuje široké spektrum poistného krytia a tým v maximálnej možnej miere zabezpečuje každého cestujúceho pred prípadnými následkami škôd počas cestovania aj samotnej dovolenky. Výška a rozsah krytia sa môže líšiť podľa typu vybraného poistenia a preto odporúčame venovať pozornosť porovnaniu rozdielov. Zväčša v ňom býva zahrnuté aj poistenie storna zájazdu.

Mám cestovné poistenie cez platobnú debetnú resp. kreditnú kartu.

Odporúčame preveriť si, aké poistné riziká sú kryté uvedeným poistením. Zväčša sa totiž jedná o obmedzený rozsah poistného krytia a spravidla v ňom nie je zahrnuté ani poistenie storna zájazdu.

Kedy a ako môžem stornovať zájazd?

Právo na stornovanie zájazdu máte kedykoľvek a to bez udania dôvodu. Od zmluvy môžete odstúpiť písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia do CK. Nezabudnite však, že v takom prípade sa účtujú tzv. zmluvné pokuty (0-100%). Výška zmluvnej pokuty je stanovená v závislosti od času odstúpenia od zmluvy. Viac informácií nájdete vo všeobecných zmluvných podmienkach.

Ako sa môžem chrániť pred zmluvnými pokutami ?

V prípade, neočakávaných zdravotných komplikácií alebo vážnych rodinných udalosti, pre ktoré nemôžete nastúpiť na zájazd alebo musíte prerušiť dovolenku, je jediným spôsobom ochrany pred storno poplatkami poistenie storna zájazdu. V prípade, že ste poistený voči stornovaniu zájazdu, môžete si v príslušnej poisťovni (kde ste poistený) nárokovať na preplatenie aj týchto storno poplatkov.

Na koho sa mám obrátiť v prípade zdravotných problémov počas dovolenky v zahraničí?

Ak budete mať počas Vašej dovolenky zdravotné problémy, pomoc vyhľadajte u nášho delegáta/ zástupcu CK alebo požiadajte o pomoc priamo recepciu hotela. Za lekárske ošetrenie a lieky sa väčšinou platí v hotovosti. Ak ste poistený a chcete si nárokovať na uhradenie nákladov spojených so zdravotnými problémami, je nutné vyžiadať si lekársku správu a potvrdenie o zaplatení (originály). Bežne dostupné lieky je možné kúpiť v miestnych lekárňach. Upozorňuje, že niektoré lieky dovezené zo Slovenskej republiky nemusia byť účinné pri žalúdočných a zažívacích problémoch v zahraničí, najlepšie zaberajú miestne lieky.

Môžem cestovať na občiansky preukaz?

Každý občan SR je povinný pri ceste do zahraničia mať platný cestovný doklad. Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie a niektorých iných krajín sveta. Do ostatných krajín je potrebné cestovať s cestovným pasom. Platnosť cestovného dokladu by nemala byť menej ako 6 mesiacov pred plánovaným návratom z dovolenky. Podmienky vstupu do jednotlivých krajín je povinný preveriť si každý cestujúci na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR, ďalej na príslušnej ambasáde štátu, kam bude cestovať, prípadne štátu, na ktorého územie v rámci dopravy vstúpi. Tieto úrady ako jediné môžu poskytnúť záväznú a úplnú informáciu. Cestujúci sú povinní zaistiť si akékoľvek vízové formality ešte pred vycestovaním. Upozorňujeme na to, že CK nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s neudelením víz resp. s neumožnením vstupu do krajiny.

Potrebuje pas aj moje dieťa?

Áno, potrebuje. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Toto platí pre všetky deti bez rozdielu veku.

Môže cestovať dieťa do zahraničia iba so starými rodičmi alebo inými príbuznými či známymi?

Áno, dieťa môže vycestovať do zahraničia aj s inými osobami ako sú jeho rodičia, či zákonní zástupcovia, ak má platný cestovný doklad. Odporúčame Vám však zaobstarať si písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu). Bližšie informácie ako forma písomného súhlasu, potreba notársky overeného podpisu rodiča, jazyk v ktorom musí byť súhlas napísaný a iné, si zistíte na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, kam plánuje Vaše dieťa vycestovať.

Čo mám robiť, ak počas dovolenky stratím cestovný doklad?

Strata dokladov je určite nepríjemná záležitosť. Netreba však podľahnúť panike. Je nevyhnutné kontaktovať veľvyslanectvo SR v danej krajine. Pred samotným kontaktovaním veľvyslanectva SR v krajine odporúčame kontaktovať najbližší policajný útvar v mieste pobytu. Je potrebné nahlásiť stratu alebo krádež cestovného dokladu a vyžiadať si o tom písomné potvrdenie, ktoré je potrebné pri vystavení náhradného cestovného dokladu. (Nikdy nepodpisujte žiadne doklady ak sú napísané v inom jazyku a nerozumiete ich textu). Stratu alebo krádež je potrebné nahlásiť aj Vašej poisťovni. Dôvodom je dodatočné finančné krytie Vašich finančných nákladov, vzniknutých pri strate či krádeži.

Musím sa pred cestou nechať zaočkovať?

Záleží od toho kam cestujete. CK vám v prípade návštevy exotických krajín odporúča kontaktovať niektoré z oddelení nemocníc pre cudzokrajné choroby. Niektoré krajiny vyžadujú očkovací preukaz a potvrdenie o konkrétnom očkovaní.

 

Doprava

Ako dlho pred odletom sa mám dostaviť na letisko?

Dbajte aj na to, aby ste prišli na letisko v dostatočnom časovom predstihu. Po príchode na letisko sa choďte zaregistrovať priamo na príslušný check-in, ktorý sa otvára 2 hodiny pred plánovaným odletom. Číslo check-inu nájdete podľa čísla Vášho letu na informačnej tabuli v odletovej hale letiska. Check-in sa zatvára 40 minút pred plánovaným odletom. Cestujúci, ktorý sa nedostaví k vybaveniu pred jeho ukončením, stráca nárok na prepravu aj refundáciu.

Čo je to charterový let?

Charterový let je nepravidelný letecký spoj (spiatočná letenka v ekonomickej triede), ktorý je zabezpečený cestovnou kanceláriou za účelom prepravy cestujúcich do dovolenkovej destinácie.

Môžem si sám vybrať miesto v lietadle?

Rozdeľovanie sedadiel v lietadle je zásadne v kompetencii leteckej spoločnosti a pokiaľ chcete mať garantované konkrétne miesto v lietadle je možné požiadať o tzv. „miestenku“. Táto služba je extra spoplatnená a je možné o ňu požiadať iba v dostatočnom časovom predstihu.

Môžem cestovať aj keď som tehotná?

Áno, môžete cestovať lietadlom aj počas tehotenstva a to do 34. týždňa tehotenstva (pri viacpočetnom tehotenstve do 28. týždňa). Pokiaľ nemáte žiadne zdravotné problémy, stačí Vám predložiť lekárske potvrdenie na predpísanom formulári. Každý letecký prepravca môže mať odlišné podmienky prepravy tehotných žien. Z tohto dôvodu CK upozorňuje, že je zodpovednosťou každého zákazníka si preveriť podmienky leteckej prepravy.

Čo je to „FIT to FLY“ formulár a kto ho musí mať vyplnený?

„FIT to FLY“ je formulár, ktorý je potrebné doložiť v prípade, že máte určité zdravotné problémy alebo z toho vyplývajúce špeciálne požiadavky na servis priamo na letisku či v lietadle. Na formulári sú uvedené prípady, kedy je nutné mať tento doklad potvrdený odborným lekárom.

Som ZŤP. Pomôže mi niekto pri nastupovaní do lietadla?

Áno, letecká spoločnosť v spolupráci s letiskom zabezpečuje extra servis a pomoc na samotnom letisku aj priamo v lietadle. Je potrebné požiadať o ňu písomne a to minimálne niekoľko dní pred odletom. K žiadosti je potrebné doložiť vyplnený „FIT to FLY“ formulár.

Som ZŤP. Môžem si so sebou do lietadla zobrať svoj vozík ?

Áno. Túto požiadavku je však potrebné oznámiť CK v dostatočnom časovom predstihu. Do leteckej spoločnosti musí CK nahlásiť či potrebujete asistenčné služby. Priamo na letisku Vám môže byť pridelený asistent, ktorý Vás bezplatne bude sprevádzať až k lietadlu. Invalidný vozík bude následne umiestnený do podpalubia lietadla a asistent (asistenti) Vám pomôže so samotným nástupom a usadením v lietadle.

Koľko batožiny si môžem zobrať do lietadla?

Pri leteckých zájazdoch má každý klient (s výnimkou detí do 2 rokov bez nároku na samostatné sedadlo v lietadle) nárok na bezplatnú prepravu 1 kusu príručnej batožiny a 1 kusu tzv. „zapísanej“ batožiny (umiestnená v podpalubí lietadla).

Hmotnosť a rozmery príručnej batožiny, ktorú si môžete zobrať so sebou do kabíny lietadla, sa môžu líšiť v závislosti na leteckej spoločnosti, obvykle je obmedzená na max. 5 kg niektoré spoločnosti aj viac a povolené rozmery sú 56 x 45 x 25 cm plus predmety osobnej potreby ako kabelka, bunda, časopisy, fotoaparát, notebook, jedlo pre dieťa počas letu, invalidný vozík (nutné nahlásiť vopred), sedačku pre dieťa (ak sa zmestí do priestorov nad hlavami na palube lietadla). Z bezpečnostných dôvodov príručná batožina nesmie obsahovať predmety, ktoré možno klasifikovať ako nebezpečné (napr. pilník, skladací nožík, a pod.). Príručná batožina musí byť označená na check-ine.

Hmotnosť „zapísanej batožiny“ nesmie prekročiť váhový limit, zvyčajne 15-25 kg v závislosti od leteckej spoločnosti. Do tejto hmotnosti je batožina prepravovaná bezplatne. Pri nadváhe nad určenú hranicu má prepravca právo účtovať si ním stanovený poplatok. V prípade spolucestujúcej rodiny je možné zbaliť sa do jedného kufra/ cestovnej tašky, je však nevyhnutné akceptovať maximálnu váhu jednej batožiny (32 kg), maximálnu dĺžku 150 cm, pričom súčet všetkých 3 strán batožiny musí byť menší ako 250cm.

 

Na koho sa mám na letisku obrátiť v prípade straty alebo poškodenia batožiny?

Za stratu a poškodenie batožiny počas leteckej prepravy plne zodpovedá letecká spoločnosť. V takomto prípade treba stratu alebo poškodenie batožiny nahlásiť ihneď priamo na letisku v tranzitnej hale v reklamačnom oddelení a spísať protokol (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný pri uplatňovaní si nároku na odškodnenie od leteckej spoločnosti a poisťovne (pokiaľ ste poistený).

Môžem prevážať športové či hudobné náčinie? (napr.: surf, bicykel, golfovú tašku, gitaru...)

Áno, môžete. Jedná sa však o nadrozmernú batožinu. Prevoz tohto typu batožiny je potrebné nahlásiť vopred. Letecký prepravca si vyhradzuje právo účtovať si ním stanovený poplatok, ktorý musíte uhradiť na check–ine.

Môžem si zobrať detský kočík?

Áno. Detský kočík si môžete zobrať až k lietadlu, kde Vám ho personál pomôže naložiť do podpalubia lietadla. Preprava detského kočíka je bezplatná, jeho váha sa nezapočítava do celkovej hmotnosti batožiny, musí však byť nahlásený už na check–ine. Riaďte sa pokynmi personálu letiska.

Môžem prevážať lietadlom aj svojho psa alebo mačku?

Áno. V kabíne pre cestujúcich môžu byť prepravované max. 2 zvieratá (psi alebo mačky). Tie musia byť umiestnené vo vyhovujúcich klietkach (váha klietky vrátane zvieraťa musí byť do 5 kg a rozmery klietky maximálne 55x35x35 cm) a prepravené budú za predpokladu, že majú platný zdravotný a očkovací preukaz, vstupné povolenie a ďalšie dokumenty potrebné pre vstup zvieraťa do krajiny určenia. V ostatných prípadoch sú zvieratá prepravené iba v batožinovom priestore ako zapísaná batožina (pokiaľ to technické parametre lietadla dovoľujú). Živé zvieratá je možné prepravovať na palube lietadla len po súhlase dopravcu, podľa stanovených podmienok. Preprava zvierat je spoplatnená služba, pričom výšku určuje samotný prepravca podľa platného cenníka.
Radi by sme Vás upozornili, že je potrebné vopred sa informovať, či hotel v ktorom budete ubytovaní poskytuje možnosť vziať si so sebou aj Vášho domáceho miláčika.

Čo v prípade, že moja batožina váži viac ako je povolený limit?

Pri nadváhe nad hranicu bezplatne prepravovanej hmotnosti batožiny má prepravca právo účtovať ním stanovený poplatok. Buď znížite hmotnosť svojej batožiny alebo zaplatíte za nadváhu.

 

Po prílete

Kto ma bude čakať na letisku po prílete do destinácie?

Ak ste si zakúpili zájazd s CK, po prílete Vás bude čakať pred príletovou halou zástupca resp. delegát CK, ktorý Vás bude inštruovať o ďalšom postupe. V závislosti od veľkosti letiska a počtu cestujúcich sa označenia zástupcu CK môžu líšiť. Zástupca/delegát môže držať tabuľku s logom CK alebo sa v letiskovej hale môže nachádzať aj stánok s logom CK.

Kto je to delegát a čo je jeho úlohou?

Delegát je zástupcom CK v zahraničí a jeho úlohu je poskytovať informácie a byť nápomocný pri riešení nepredvídaných situácii. Nerozhoduje a nemá vplyv na stravu, animácie, spôsob ubytovávania a transfery, ale môže byť nápomocný pri tlmočení požiadaviek klientov.

Ako sa po prílete do zahraničia dostanem do hotela?

Ak máte zakúpený zájazd cez CK, po prílete sú transfery do jednotlivých letovísk zabezpečené klimatizovaným dopravným prostriedkom a organizované zahraničnými partnerskými kanceláriami CK resp. delegátmi. Pre menšie skupiny môžu byť pristavené aj minibusy alebo taxíky.

 

Počas pobytu

Na koho sa mám obrátiť v prípade zdravotných problémov počas dovolenky v zahraničí?

Ak budete mať počas Vašej dovolenky zdravotné problémy, pomoc vyhľadajte u nášho delegáta/ zástupcu CK alebo požiadajte o pomoc priamo recepciu hotela. Za lekárske ošetrenie a lieky sa väčšinou platí v hotovosti. Ak ste poistený a chcete si nárokovať na uhradenie nákladov spojených so zdravotnými problémami, je nutné vyžiadať si lekársku správu a potvrdenie o zaplatení (originály). Bežne dostupné lieky je možné kúpiť v miestnych lekárňach. Upozorňuje, že niektoré lieky dovezené zo Slovenskej republiky nemusia byť účinné pri žalúdočných a zažívacích problémoch v zahraničí, najlepšie zaberajú miestne lieky.

Môžem sa ubytovať hneď po príchode do hotela?

Záleží na tom, v akom čase prídete do hotela. Ubytovanie v deň príchodu je obvykle možné najskôr od 14:00 hod. Podľa medzinárodných hotelových štandardov majú hostia povinnosť v posledný deň čerpania ubytovacích služieb opustiť izby do 12:00 hod., aby ich bolo možné pripraviť pre ďalších klientov. Príchod do miesta dovolenky v skorých ranných hodinách neoprávňuje k využívaniu izieb nad stanovený čas bez osobitných hotelových príplatkov. V prípade voľných izieb je skoršie ubytovanie hostí na rozhodnutí hotela.

Môžem si po príchode do hotela vybrať izbu akú chcem?

Prideľovanie izieb určuje vždy recepcia alebo manažment daného hotela. Individuálne požiadavky ohľadom ubytovania alebo poskytovaných služieb, ktoré nie sú za poplatok, sa CK vždy snaží splniť, nemôže ich však garantovať a ani záväzne potvrdiť. Pri kúpe zájazdu môžete napríklad požadovať ubytovanie v izbách vedľa seba, táto požiadavka je vopred nahlasovaná danému ubytovaciemu zariadeniu, ale nie je v moci CK ovplyvniť jeho rozhodnutie. V niektorých krajinách môže byť služba tohto typu za príplatok, niekedy v niektorých krajinách pre rýchlejšie alebo kladné vybavenie požiadaviek tohto typu môže pomôcť tzv. bakšiš –všimné (napr. Egypt).

Musím dávať za každú službu tzv. bakšiš (všimné)?

Nie, nemusíte. V niektorých krajinách je to zvyk alebo niekedy aj nepísané pravidlo, je to ako keď vám v reštaurácii zarátajú obslužné alebo nechávate sprepitné cca 10% z účtu za útratu. Nie je to však povinné.

Môže nastať nejaká zmena oproti popisu hotela, v ktorom budem ubytovaný?

Áno, môžu nastať zmeny okolia alebo aj zmeny v rozsahu doplnkových služieb v hoteli. CK nemá možnosť ovplyvniť stavebnú činnosť, ktorá prebieha v hoteli alebo jeho okolí. Samozrejme nie je v kompetencii CK ovplyvniť zmeny rozsahu doplnkových služieb. Pokiaľ sú CK známe nejaké zmeny, klientov o nich informuje v dostatočnom predstihu.

Je rozdiel v štandardoch hotelov v rôznych dovolenkových destináciach resp. krajinách?

Vzhľadom na to, že v jednotlivých krajinách sú rôzne kritéria a rôzne označenia kvality ubytovacích zariadení sa naozaj často stáva, že ubytovacie zariadenia tej istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou svojich služieb môžu viac či menej líšiť. CK preto odporúča vopred čítať spotrebiteľské hodnotenia a recenzie a dostatočne sa informovať o konkrétnom ubytovacom zariadení.

Aká je to štandardná izba?

Za štandardnú izbu sa považuje izba, ktorá má základné vybavenie podľa zaužívaných štandardov. Popis štandardov sa líši v závislosti od krajiny.

Aká je to rodinná izba?

V každej krajine a v každom hoteli je rodinná izba chápaná inak. Preto je dôležité ešte pred kúpou zájazdu informovať sa o konkrétnom vybavení a veľkosti danej izby. V závislosti od hotela, sa môže jednať o 1 miestnosť napr. rozmerovo väčšiu ako štandardná izba alebo 2 miestnosti čiastočne alebo úplne oddelené, so spoločnou kúpeľňou.

Čo je to suita?

Vybrané hotely zbyčajne vyšších kategórií ponúkajú možnosť komfortnejšieho a priestrannejšieho ubytovania, tzv. suity. Tým sa môžu prisudzovať rôzne ďalšie prívlastky na základe ich veľkosti, interiéru, umiestnenia, služieb a pod. (junior suita, rodinná suita, suita s priamym vstupom do bazéna atď.). Preto je dôležité ešte pred kúpou zájazdu informovať sa o konkrétnom vybavení a veľkosti daného typu ubytovania.

Čo je to bungalov?

Bungalov sú izby hotelového typu umiestnené v samostatných ubytovacích objektoch, čiže bungalovoch. Služby (stravovanie a pod.) sú zabezpečované v centrálnej budove.

Čo je to prístelka?

Prístelka je doplnkové, nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré sa využíva vo väčšine ubytovacích zariadení a spravidla sa na ňu vzťahuje zľava. Vo väčšine prípadov ide o lôžko menších rozmerov, resp. rozkladacie lôžko určené najmä pre deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3-4 lôžkových izieb, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou 2-lôžkových izieb. Menšie pohodlie v 3-4 lôžkovej izbe je zohľadnené spravidla vo finančnej zľave pre osoby na prístelke.

Aká je to jednolôžková izba?

Jednolôžková izba je izba, v ktorej sa nachádza 1 lôžko (spravidla menšia ako štandardná 2-lôžková izba) alebo 2-lôžková izba s jedným neobsadeným lôžkom. Za jednolôžkové izby sa väčšinou účtuje extra príplatok.

Aký je rozdiel medzi izbou s výhľadom na more a izbou orientovanou na more?

Z izby s výhľadom na more je priamy výhľad na more, ktorému nebránia žiadne prekážky. Izby orientované na morskú stranu sú izby, z ktorých výhľad na more môže byť zamedzený inou budovou alebo prírodným porastom.

Kedy musím v deň odchodu opustiť svoju izbu?

Podľa medzinárodných hotelových štandardov a zvyklostí v cestovnom ruchu je potrebné v posledný deň čerpania ubytovacích služieb opustiť izby do 12:00 hod., aby ich bolo možné pripraviť pre ďalších klientov. Neskorší odchod hostí z hotela neoprávňuje k využívaniu izieb nad stanovený čas bez osobitných hotelových príplatkov. Ak sú voľné ubytovacie kapacity, je možnosť priplatiť pobyt v hotelovej izbe aj po 12:00. O túto službu treba požiadať na recepcii hotela.

Je minibar na izbe v cene zájazdu?

Pokiaľ nie je uvedené inak, minibar býva extra spoplatnený. Všetky potrebné informácie získate vždy v popise samotného hotela alebo na recepcii samotného hotela.

Mám ležadlo a slnečník na pláži v cene zájazdu?

Plážový servis nemusí byť zahrnutý v zaplatených službách hotela automaticky resp. v all inclusive programe hotela. Informáciu, či máte slnečníky a ležadlá v cene zájazdu alebo sú extra spoplatnené, si môžete zistiť u nás alebo priamo na mieste u delegáta alebo na recepcii hotela. Radi by sme Vám pripomenuli, že počet hotelových ležadiel a slnečníkov na pláži nie je identický s kapacitou hotelových lôžok.

Čo je to plážový servis?

Pod pojmom plážový servis sa rozumejú všetky služby poskytované na pláži. Ide o služby ako ležadlá, slnečníky, uteráky, plážový bar, toalety alebo sprchy.

Čo je to fakultatívny výlet?

Fakultatívny výlet je výlet organizovaný v mieste dovolenkového pobytu. Výlety sú organizované miestnou cestovnou kanceláriou a zakúpiť si ich môžete tiež u delegáta alebo zástupcu CK. Ide prevažne o poznávacie, prípadne športovo–zážitkové výlety. Viac aktuálnych informácií získate v CK.

 

Stravovanie

Mám zakúpený hotel s all inclusive službami. Môžem využívať všetky ponúkané hotelové služby zadarmo?

All Inclusive program neznamená vždy využívanie úplne všetkých služieb zdarma. Znamená to využívanie zdarma tých služieb, ktoré daný hotel zahrnul do svojho all inclusive programu. Tento program dostane v tlačenej forme každý klient pri ubytovaní, na recepcii hotela.

Čo je to „all inclusive“?

All inclusive je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy a večere) bufetovým spôsobom. Zahŕňa tiež občerstvenie mimo hlavných jedál, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie, prípadne ďalšie doplnkové hotelové služby. Všetky tieto služby majú presný rozsah, ktorý sa môže meniť v závislosti od sezóny. Služby sú poskytované v určených časoch a na to určených miestach. Rozsah a kvalita poskytovaných služieb samozrejme ovplyvňuje aj cenu zájazdu. Aktuálny a podrobný rozpis all inclusive programu dostanete na recepcii pri ubytovaní. Rozsah, kvalita a obsah služieb all inclusive je v kompetencii manažmentu hotela. Líši sa v závislosti od kategórie hotela či zvyklostí danej krajiny. Vo väčšine ubytovacích zariadení je potrebné nosiť hotelový all inclusive náramok.

Je každý „all inclusive“ rovnaký?

Nie, každý hotel má svoj vlastný all inclusive koncept, avšak v zásade sa veľmi nelíšia. „All inclusive“ je všeobecný pojem, existujú viaceré typy all inclusive programov. Napr.: All inclusive light môže mať isté obmedzenia napr. v podávaní alkoholu zdarma resp. sa môže jednať iba o plnú penziu s nápojmi, Ultra all inclusive zase zahŕňa širší výber z ponúkaných služieb ako občerstvenie, importované nápoje, animácie, športové aktivity, plážový servis a iné.

Mám všetky druhy alkoholu v cene, keď mám all inclusive?

Každý hotel si sám určuje, ktoré nápoje zahrnie do svojho all inclusive konceptu. Väčšinou sú to alkoholické nápoje miestnej výroby. V lepších typoch All inclusive aj niektoré importované druhy. Alkoholické nápoje, ktorý nie sú zahrnuté do ponuky All Inclusive, sú extra spoplatnené. Tieto nápoje sú podávané len v určených baroch.

Som celiatik. Sú hotely, ktoré poskytujú aj špeciálnu bezlepkovú stravu?

Áno, niektoré hotely ponúkajú na výber aj špeciálne upravenú stravu, ktorá však nemusí byť poskytnutá v takom rozsahu ako pri štandardnej ponuke stravy. Viac informácií získate v CK. Požiadavku na inú stravu je potrebné nahlásiť pri podpisovaní zmluvy o obstaraní zájazdu.

Môžem si vybrať inú formu stravovania ako má zvyšok rodiny?

Nie, nie je to možné.

Môžem na dovolenke piť vodu z vodovodu?

V prímorských krajinách sa nezvykne používať voda z vodovodu na pitie ani varenie, odporúčame preto kupovať a konzumovať pitnú vodu v riadne uzatvorených fľašiach.

Aká je to a´la carte reštaurácia?

A´la carte reštaurácia je reštaurácia s obsluhou, v ktorej si vyberiete jedlo a nápoje z jedálneho/nápojového lístka. Jedlo Vám pripravia na objednávku a naservírujú Vám ho priamo na stôl. Niektoré hotely ponúkajú v rámci all inclusive programu počas pobytu jednu večeru v a´la carte reštaurácii zdarma. V ostatných prípadoch je konzumácia v takejto reštaurácii spoplatnená podľa aktuálneho hotelového cenníka.

Čo je to „dress code“?

„Dress code“ je formálne oblečenie, ktoré je požadované v niektorých hotelových reštauráciách. Napríklad nie je dovolené vstupovať do reštaurácie v plavkách a počas večerí môže hotel vyžadovať u pánov dlhé nohavice. CK vám odporúča dodržiavať tieto pokyny, inak Vás personál nemusí vpustiť do reštaurácie.

Mám objednaný zájazd bez stravy. Budem si môcť niekde variť?

Pokiaľ máte objednaný zájazd bez stravy a chcete si variť, musíte si preveriť či je kuchyňa alebo kuchynské vybavenie súčasťou Vášho ubytovania. Ak áno, k dispozícii sú väčšinou dvojplatnička a chladnička. Kuchynské vybavenie je tvorené iba základným riadom, nemožno očakávať plne vybavenú kuchyňu.